Jacht .

Jacht .

Dat jagers mensen met gevoel zijn vertelt deze foto. De jager bij de lunch met zijn kindje op de arm. Vertederend.